Aanvraag kopie afschriften belastingen en beschikkingen - DigiD

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U kunt met dit formulier een verzoek indienen voor het verstrekken van een formeel kopie van een aanslag van gemeentelijke belastingen, een kopie van de WOZ-beschikking van uw onroerend goed (eigen grond, woning of andersoortig pand), of een kopie van een besluit op een bezwaarschrift.

Inloggen

Om verder te gaan met deze aanvraag logt u in met DigiD. Houd uw inloggegevens bij de hand.