Maatschappelijke zorg

We staan voor een samenleving waar voor iedereen een thuis is. Ook kwetsbare mensen kunnen zo zelfstandig mogelijk leven, leren, werken en wonen. We streven ernaar om mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten meedoen. In de Noord-Veluwe pakken we dit als gemeenten (Harderwijk, Ermelo, Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten) samen op met onze partners. Met hen hebben wij een regionaal beleidsplan opgesteld. Voor ondersteuningsvragen kunt u in eerste instantie bij deze partners terecht. Heeft u (nog) aanvullende ondersteuning nodig? Op deze pagina leest u hier meer over.

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt een (tijdelijke) woonplek in een veilige woonomgeving met begeleiding. Op een beschermd wonen-locatie is 24 uur per dag zorg en begeleiding beschikbaar. Het doel van beschermd wonen is zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving en mogelijk in de toekomst zelfstandig kunnen wonen.

Voor wie is beschermd wonen?
Beschermd wonen is voor mensen die:

  • (Tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met de hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of een hulpverlener;
  • Met psychische en/of psychosociale problemen;
  • 24-uurs toezicht nodig hebben;
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • In de regio Noord-Veluwe wonen.

Hoe meldt u zich aan voor beschermd wonen?
U kunt een aanvraag voor beschermd wonen doen bij de GGD Noord- Oost- Gelderland (NOG)

Contact GGD NOG
Hebt u vragen over beschermd wonen? Neem dan contact op met GGD NOG. De GGD NOG is te bereiken op (088) 443 31 27 van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur of via centraletoegang@ggdnog.nl.
 

Maatschappelijke opvang

De maatschappelijke opvang biedt een tijdelijke slaap- een verblijfplek aan mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. Daarnaast biedt de maatschappelijke opvang ook zorg, begeleiding en praktische hulp.

Voor wie is maatschappelijke opvang?
Maatschappelijke opvang is voor mensen die:

  • Dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te raken;
  • Problemen hebben op verschillende leefgebieden waardoor ze zich niet kunnen handhaven in de samenleving;
  • 18 jaar of ouder zijn. Ook mensen die binnen drie maanden 18 worden kunnen zich melden voor de maatschappelijke opvang;
  • In de regio Noord-Veluwe wonen.

Hoe meldt u zich aan voor maatschappelijke opvang?
U kunt een aanvraag voor maatschappelijke opvang doen bij de GGD Noord- Oost- Gelderland (NOG).

Contact GGD NOG
Hebt u vragen over maatschappelijke opvang? Neem dan contact op met GGD NOG. De GGD NOG is te bereiken op (088) 443 31 27 van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur of via centraletoegang@ggdnog.nl.

Andere thema's maatschappelijke zorg

Middelengebruik en verslaving

Verborgen inhoudHet kan zijn dat u problemen hebt die voortkomen uit een verslaving. Misschien kunt u niet stoppen met roken, drinken, het gebruiken van drugs of medicijnen. Ook gokken en andere kansspelen kunnen verslavend zijn. Bent u verslaafd, kent u mensen die dat zijn of hebt u overlast van de verslaving van anderen? Zoek hulp als dat nodig is. In de regio Noord-Veluwe verstrekt Tactus verslavingszorg.
Telefoonnummer Tactus: (088) 382 28 87.

Briefadres

Een geldig briefadres is belangrijk voor het vinden van werk of het krijgen van een uitkering. Als u geen woonadres hebt, bijvoorbeeld omdat u dak- of thuisloos bent, kunt u een briefadres aanvragen. Meer informatie op de pagina briefadres

Bijstandsuitkering

Hebt u niet genoeg inkomen of eigen geld om van te leven? Is er sprake van een huurachterstand en een dreiging van huisuitzetting? Wij helpen graag. Misschien komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Meer informatie op de pagina bijstandsuitkering

Direct hulp

Zoekt u direct hulp, omdat een persoon een bedreiging is voor zichzelf of anderen? Of maakt u zich zorgen om een inwoner? U kunt een melding doen door te mailen naar vraag@sociaaltrefpunt.nl.
 Meer informatie over verplichte geestelijke gezondheidszorg op de pagina (Wet verplicht GGZ (Wvggz).

Bel 112 in een crisissituatie.

Huiselijk geweld en spoedeisende zorg

Hebt u te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld? Bijvoorbeeld ouderenmishandeling? Of maakt u dat in uw omgeving mee? U kunt terecht bij Veilig Thuis. Hier vindt u meer informatie over Veilig Thuis. U kunt ook bellen naar 0800 2000. Ook vindt u meer informatie hierover op de pagina's huiselijk geweld en kindermishandeling en seksueel geweld.

Voor spoedeisende zorg kunt u bellen naar 0900 99 555 99.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u graag hulp bij het regelen van passende zorg of ondersteuning? Bij een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u terecht met al uw vragen over zorg, ondersteuning, welzijn, wonen en/of werk. Voor onafhankelijke cliëntondersteuning kunt u contact opnemen met MEE Veluwe

Telefoonnummer MEE Samen: 088 - 633 0 633. Ook vindt u meer informatie hierover op de pagina onafhankelijke cliëntondersteuning.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden via de onderstaande overzichtspagina's: