Samen leven, Samen doen!

‘Samen leven, Samen doen!’ is het beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente Elburg. Het is een overkoepelend plan waarin we de visie, koers en aanpak beschrijven voor het gehele Sociaal Domein. De ontwikkelingen in de samenleving, de maatschappelijke uitdagingen en de wijze waarop de ondersteuning en zorg is georganiseerd staan in het plan beschreven.

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat inwoners gezond en veilig opgroeien en vitaal ouder worden. Dat inwoners zichzelf kunnen zijn en talenten kunnen ontwikkelen, mee kunnen doen en contact hebben met anderen. Doel is dat inwoners zich goed voelen en goed kunnen leven. Daar gaan we voor met de inzet van inwoners, samenwerkingspartners, ondernemers en de gemeente Elburg.

Wat we gaan doen op specifieke onderdelen beschrijven we in de bijhorende uitvoeringsagenda's, projectplannen of implementatieprogramma's. Deze staan vermeld bij de vier niveaus waarop de ondersteuning is georganiseerd.

Beleidsplan Sociaal Domein 2024 tot en met 2031

Bekijk voor de toegankelijke versie Beleidsplan Sociaal Domein 2024 tot en met 2031.

‘Samen Leven, Samen doen!’ is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de visie van de gemeente Elburg op het Sociaal Domein. Van het geschreven beleidsplan is de volgende animatie gemaakt:

Download en beluister het audiobestand ter ondersteuning van de animatie.