Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Elburg op het gebied van jeugd, zorg en welzijn, werk en inkomen. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Kijk voor meer informatie op www.adviesraadsociaaldomeinelburg.nl.