Verhuizing naar het buitenland (emigratie) doorgeven

Verhuist u naar het buitenland? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden (deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn) in het buitenland? Dan moet u dit aan de gemeente laten weten. Dit doet u uiterlijk 5 dagen voordat u vertrekt. Op de dag van aangifte wordt u uitgeschreven. Ook als u uw woning in Nederland aanhoudt, moet u de verhuizing melden bij de gemeente. Verblijft u minder dan 8 maanden in het buitenland? Dan kunt u de verhuizing melden, maar het hoeft niet.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven

Voorwaarden

Als alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, kunt u de verhuizing online doen. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven. U moet beiden de verhuizing melden.

Blijven er gezinsleden achter op het adres? Dan kunt u niet digitaal aangifte doen. In dit geval moeten alle personen die wél emigreren persoonlijk naar het gemeentehuis komen. Dit geldt ook voor minderjarigen. Maak hiervoor een afspraak. Selecteer bij het maken van een afspraak 'vertrek naar buitenland'.

Als u de verhuizing persoonlijk doorgeeft bij de gemeente, neemt u het volgende mee:

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Uw nieuwe adresgegevens, het is belangrijk dat de juiste adresgegevens in het buitenland worden doorgegeven.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.