Inschrijven als woningzoekende

Een sociale huurwoning is bedoeld voor mensen tot een bepaald inkomen. Verdient u meer, dan komt u niet in aanmerking. Er is meestal een wachttijd. Deze verschilt vaak per wijk. Bent u met spoed op zoek naar een huis? Misschien kunt u een urgentieverklaring aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfstatus.
  • U bent economisch of maatschappelijk gebonden aan de regio.
  • Uw inkomen is niet te hoog (tot € 36.798 in 2018).
  • U staat ingeschreven bij een organisatie die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt.

Kosten

Inschrijven brengt soms extra kosten met zich mee.

Aanvraag

Voor de gemeente Elburg zijn dit woningstichtingen UWOON (0525-684900) of Omnia Wonen (0341-278777).

Aanpak

Zo schrijft u zich in als woningzoekende:

  • U schrijft zich in bij de organisatie die zorgt voor de verdeling van sociale huurwoningen.