Tandartszorg

Tandartszorg is alleen mogelijk bij noodhulp, zoals acute zeer ernstige pijn en kauwklachten.

Omschrijving noodhulp voor Oekraïense vluchtelingen onder de 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar vallen onder de zorg die opgenomen is in de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Omschrijving voor Oekraïense vluchtelingen van 18 jaar of ouder

Onder noodhulp verstaan we: het verhelpen van acute ernstige pijnklachten en/of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie. Uitgangspunt is met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk behouden van de actuele functie van het gebit, zo nodig met behoud van de aanwezige vullingen.

Verrichtingen noodhulp:

  • Consultatie en diagnostiek
  • Maken en beoordelen foto’s (kleine röntgenfoto)
  • Mondzorg om klachten te verhelpen
  • Verdoving
  • Vullingen, waar het gaat om afgebroken vullingen (niet vervangen van een vulling voor hoe het eruit ziet)
  • Wortelkanaalbehandeling (max 2)
  • Chirurgische ingrepen
  • Kunstgebitten.

Kronen, bruggen en orthodontie worden niet vergoed.
Erosie en slijtage vallen niet onder bovenstaande afspraak.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar

Tandheelkundig Centrum Elburg
Terbekeweg 53a, 8081 KX Elburg
Telefoon 0525 683 019.

Let op; een spoed-afspraak is alleen bij ernstige pijn, koorts, dikke wang en ongevallen. Alle andere gevallen is geen spoed en wordt er een gewone afspraak ingepland.