Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wilt u werken in Nederland? Of wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Hieronder leest u wat u moet doen. En welke regels er gelden.

Informatie voor vluchtelingen

Mag ik werken in Nederland?

Ja, vluchtelingen mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. Voor meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Welke documenten heb ik nodig om te kunnen werken?

Om te kunnen werken heeft u een arbeidscontract met een werkgever nodig. De werkgever moet u aanmelden bij UWV.
U heeft ook een burgerservicenummer (BSN) nodig. Het BSN krijgt u meteen mee als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar u (tijdelijk) woont.

U heeft een bewijs van verblijf nodig waarmee u laat zien dat u in Nederland mag zijn onder de richtlijn voor tijdelijke bescherming. U krijgt een sticker of pasje als bewijs van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 
Vluchtelingen hebben dan een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Of een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022.

Stopt het leefgeld wanneer ik ga werken?

Als u betaald werk gaat doen, heeft u geen recht meer op leefgeld. U moet de gemeente laten weten dat u betaald werk gaat doen. Dit kan door een email te sturen naar werk-vluchtelingen@elburg.nl. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Andere gezinsleden en kinderen met wie u samenwoont, blijven wel leefgeld ontvangen. Als u een wijziging niet doorgeeft, ontvangt u onrechtmatig leefgeld. Dit kan leiden tot een terugvordering van het te veel ontvangen leefgeld.  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Mag ik vrijwilligerswerk doen of stagelopen?

U mag stagelopen als u onder de Richtlijn tijdelijke bescherming valt. Ook mag u vrijwilligerswerk doen. U heeft geen werkvergunning nodig. De organisatie waar u werkt moet wel een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Lees meer informatie voor Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen.
Meer informatie over de regels die gelden voor vrijwilligerswerk vindt u op de website vrijwilligerswerk.nl.
Meer informatie over hoogte van eventuele vrijwilligersvergoedingen vindt u op de website van de belastingdienst.

Kan ik mijn reiskosten vergoed krijgen als ik ga werken?

Kosten van (openbaar) vervoer moet u zelf betalen. Soms kan uw werkgever de reiskosten vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Bij de meeste werkgevers worden reiskosten vergoed door declaraties of tot het maximum belastingvrije tarief.

Kan ik als Oekraiense vluchteling in Nederland werken als ondernemer?

Ja, dat is mogelijk, onder strenge voorwaarden. Op de website www.kvk.nl leest u wat ervoor nodig is om u in te schrijven in het KVK Handelsregister. Bekijk voor de Engelstalige versie de website www.kvk.nl/english.

Informatie voor werkgevers

Kan ik een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?

U kunt een vluchteling alleen aannemen met een arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor een werkvergunning voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming.
Naast de arbeidsovereenkomst, heeft de vluchteling een BSN en per 1 september 2022 ook een bewijs van verblijf onder de richtlijn tijdelijke bescherming nodig. Lees meer op: Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf of op Ukraine: Appointment to collect proof of residency.
Tot 31 oktober 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Vluchtelingen hebben dan een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Of een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022.

Moet ik melding maken bij UWV?

Als u een Oekraïense vluchteling aanneemt, meldt u dat zo snel mogelijk bij UWV. Dit doet u met het formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne. Vanaf 15 april 2022 moet u dit minimaal 2 werkdagen voor het begin van het werk melden. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.

Waar kan ik terecht als ik een Oekraiense vluchteling in dienst wil nemen?

U kunt contact opnemen met een van de collega's van het 'team werk' van de gemeente Elburg. Dit kan door te bellen naar het algemene nummer van de gemeente Elburg (0525) 688 688 of door een mail te sturen naar: werk-vluchtelingen@elburg.nl.

Lees meer informatie over werken in Nederland op: