Onderwijs Oekraïne

De gevluchte kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs. 

Basisonderwijs

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar (groep 1 en 2) stromen in binnen de reguliere scholen. Taal speelt in deze klassen nog geen grote rol en zo zullen de kinderen het Nederlands makkelijk oppakken.
Wat betreft de verdeling kijken we welke scholen plek hebben. Bij de ene school is er meer plek dan bij een andere school. De coördinator van de Taalklas is degene die deze verdeling op zich neemt.
Voor de kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8) zijn er twee taalklassen. De maximale groepsgrote is 15 kinderen per klas. De leerlingen krijgen les van 9.00 uur tot 14.00 uur.
De manier van lesgeven in de taalklassen sluit aan bij de reeds aanwezig Taalklas in Elburg. De eerste weken staan in het teken van kennismaken en zich welkom voelen. En proberen we zicht te krijgen op de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Vervolgens zal de nadruk meer komen te liggen op het onderwijs. 
Aanmelden voor het basisonderwijs kan via de coördinator van de Taalkas, Marije van Duijn te bereiken via, ib.innova@stproo.nl

Voortgezet onderwijs

De kinderen van 12 tot 18 jaar gaan naar de Internationale Schakelklassen (ISK). Hiervoor zijn twee locaties beschikbaar voor deze leerlingen. Er is een locatie in Oldebroek en een locatie in Nunspeet. De focus ligt op het leren van de Nederlandse taal. Na de ISK kunnen leerlingen instromen binnen de middelbare school of het middelbaar beroepsonderwijs.

Aanmelden voor de ISK kan via het aanmeldingsformulier www.start-college.nl/aanmelden/
Vervolgens wordt er contact opgenomen voor een intakegesprek.
Het is belangrijk dat de kinderen onder de 18 zich inschrijven bij zowel de gemeente als in de Basisregistratie Personen. Wanneer dit nog niet het geval is, verzoeken we dit alsnog te doen.