Nuttige websites

 • Refugeeforhelp: deze gratis app en website zijn er voor vluchtelingen. Hier is allerlei algemene informatie te vinden. Bekijk www.refugeehelp.com/get-help voor meer informatie.
 • Veel Oekraïners worden opgevangen door gemeenten en particulieren en niet door het COA, omdat zij niet de reguliere asielprocedure ingaan. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners en vrijwilligers weten hoe de zorg georganiseerd is en waar ze op moeten letten. Alle informatie hierover vindt u op de website van Pharos.
 • Op www.rijksoverheid.nl/ staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland. U vindt hier onder andere veel gestelde vragen en antwoorden en manieren om Oekraïners te helpen.
 • Op giro555.nl leest u dat financiële hulp hard nodig is. En hoe de samenwerkende hulporganisaties zich inzetten voor hulp aan een land in oorlog. Geld doneren is een effectieve manier om bij te dragen aan de hulpverlening. De organisaties ter plaatse weten precies wat wanneer nodig is en kunnen met de hulpgelden hier direct op inspelen.
 • Op www.vluchtelingenwerk.nl leest u de verwachting dat er ook veel vluchtelingen in Nederland zullen aankomen, op zoek naar bescherming en veiligheid. In Ter Apel staat Vluchtelingenwerk klaar voor de komst van Oekraïense vluchtelingen. U vindt veel gestelde vragen en antwoorden over vluchtelingen en asielzoekers. En u vindt ook hier ook een pagina met informatie over hoe u als particulier vluchtelingen kunt helpen.
 • Op crisis.nl vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit. In Nederland zijn we goed voorbereid op verschillende soorten noodsituaties of calamiteiten.
 • Ook op de website www.vnog.nl staat nuttige informatie. Bijvoorbeeld over cyberveiligheid.

Hieronder vindt u websites voor meer informatie en hulplijnen

 • Rode Kruis: WhatsApp-hulplijn in het OekraïensRussisch en Engels: 06 4815 8053.
 • Rode Kruis: algemene informatielijn voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en voor iedereen die wil helpen: 070 4455 888.
 • Vluchtelingenwerk: informatie voor gevluchte Oekraïners in OekraïensRussisch en Nederlands.
 • Zorgverzekeringslijn: informatie over gezondheidszorg in Nederland voor Oekraïners, deels vertaald in het Oekraïens.
 • Vluchtelingewerk Nederland: Refugeehelp informatie voor vluchtelingen in het Oekraïens, Russisch en Engels.
 • Fast-Lane-Ukrain: biedt vluchtelingen transport aan van Oekraïne en omliggende landen naar Amsterdam.
 • Pharos: informatie over corona (adviezen van de overheid, klachten bij corona, testen, vaccin) op haar site vertaald in het Oekraïens en Russisch.
 • ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum: deelt kennis rondom psychosociale ondersteuning, ontwikkelt materiaal en is bereikbaar voor professionals als ondersteuning bij psychosociale aspecten van werken met mensen die gevlucht zijn: 088 330 5500.
 • CPZ - informatie voor zwangeren uit Oekraïne.

Hieronder vindt u websites voor meer actuele informatie over landelijke zaken

Heeft u een andere vraag?

En wordt deze vraagt niet beantwoord op deze site of de algemene sites zoals Vluchtelingenwerk of het Rode Kruis? Dan kunt u het formulier Vraag Oekraïne invullen.