Opvangen vluchtelingen

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis?

Voor het aanbod van huisvesting in de vorm van woningen of kamers neemt u contact op met Takecarebenb. Takecarebenb matcht vluchtelingen en gastgezinnen. Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken?

Hoe lang mag ik Oekraïense vluchtelingen opnemen in mijn huis?

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot.

De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven.

Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Elburg?

Iedereen die in onze gemeente woont moet ook ingeschreven staan bij de gemeente Elburg. Voor de Oekraïense vluchtelingen is dat (nog) niet altijd het geval. Heeft u Oekraïense vluchtelingen opgevangen? Zij kunnen zich in laten schrijven bij de medewerkers van Burgerzaken van de gemeente Elburg. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0525-688 688 en vragen naar Burgerzaken. Om in te schrijven is het noodzakelijk dat de Oekraïense vluchtelingen hun identiteitsbewijs meenemen.

Zijn de vluchtelingen uit Oekraïne WA-verzekerd? (wettelijke aansprakelijkheid)

Ja, de Oekraïense vluchtelingen die op grond van de handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) worden opgevangen, zijn verzekerd op onze Aansprakelijkheidspolis. Er is ook dekking op onze VrijwilligerPlus polis als ze vrijwilligerstaken gaan uitvoeren.

De Oekraïense vluchteling zal zijn eigen voertuig zelf moeten verzekeren, hiervoor verwijzen wij ze door naar de Vereende.

Worden vluchtelingen opgevangen door particuliere gastgezinnen? 

Het is dan goed om te weten dat de vluchtelingen in de meeste gevallen als logés zijn meeverzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering. Het is in de voorwaarden van de verzekeraars vaak niet duidelijk hoelang iemand de status van logé kan behouden. Informeer daarom altijd even bij je eigen verzekeraar of de vluchtelingen meeverzekerd zijn en voor welke periode dat geldt. Dit geldt ook voor evt. Andere verzekeringen zoals de inboedelverzekering.

Wettelijke aansprakelijkheid tijdens werk

Wanneer iemand aan het werk is en namens een werkgever werkzaamheden uitvoert waarbij schade ontstaat, dan zou de werkgever (of diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) aangesproken moeten worden. In het geval er schade ontstaat door handelen vanuit de persoon zelf (niet vanuit zijn werkzaamheden) waarvoor hij/zij aansprakelijk is, dan biedt de gemeentelijke verzekering secundaire dekking. Inderdaad houdt dit in dat eventuele andere verzekeringen die dekking bieden op het voorval voorgaan op de verzekering vanuit de gemeente. 

Bij een eventuele schade is de eerste stap vanuit de gemeentepolis (voor vluchtelingen die verblijven op een gemeentelijke opvanglocatie) dan ook te kijken of er andere verzekeringen zijn op grond waarvan de schade gedekt is. In deze situaties heeft de gemeente eerst een schriftelijke bevestiging van een werkgever of diens verzekeraar nodig. Daarnaast moet er een schriftelijke aansprakelijkstelling liggen aan het adres van de vluchteling, voordat een schade in behandeling genomen kan worden.

Heeft de Oekraïense vluchteling een nieuw paspoort nodig?

Kijk dan eerst op de website nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/

Heeft de Oekraïnse vluchteling een pasfoto nodig voor het aanvragen van papieren bij de ambassade?

Bij autobedrijf Lokhorst-Zoet kan men gratis pasfoto's laten maken.