Inburgeren

Bent u nieuw in Nederland en moet u inburgeren? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het kiezen en betalen van uw inburgeringscursus. U kunt een onder voorwaarden een lening aanvragen bij DUO om de inburgeringscursus te betalen.
Meer informatie vindt u op de website: www.inburgeren.nl

Participatieverklaring

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van uw inburgeringsexamen. De gemeente Elburg organiseert een aantal keer per jaar een participatieverklaringstraject voor de inburgeraars. Wanneer een nieuw participatieverklaringstraject wordt georganiseerd, hangt af van het aantal nieuwe kandidaten. DUO geeft aan ons door welke inwoners uit Elburg de participatieverklaring moeten tekenen. U wordt door de gemeente uitgenodigd voor het participatieverklaringstraject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Financieel Trefpunt.