Energietoeslag 2023

De Wet Energietoeslag 2023 is in werking getreden en gemeenten kunnen nu de energietoeslag 2023 gaan uitbetalen. De energietoeslag 2023 is een eenmalig bedrag van € 800,- netto per huishouden. Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er ook in 2023 de energietoeslag. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen. 

Aanvraag Energietoeslag 2023

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Elburg als u op de aanvraagdatum en/of referteperiode:

 • 21 jaar of ouder bent; 
 • in de gemeente Elburg woont; en 
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. 

Inkomensgrenzen per maand excl. Vakantietoeslag 120% van de bijstandsnorm:

Gezinssamenstelling    21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 
Alleenstaand € 1.463,57 € 1.625,36
Samenwonend/getrouwd € 2.090,81 € 2.202,84
  Kostendelersnorm:  

Wonen er naast u (en uw evt. partner) meer volwassen mensen
(van 21 jaar en ouder) in uw huis, dan gelden andere bedragen
(kostendelersnorm):    

Tweepersoons : € 1.045,40     
Driepersoons: € 906,01   
Vierpersoons: € 836,33   

 

      
Een aanvraag voor de energietoeslag kunt u tot uiterlijk 30 juni 2024 indienen. 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op aanvraagdatum en/of referteperiode: 

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; 
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt (via DUO kunt u een toeslag van € 400 ontvangen); 
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); 
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • het inkomen in uw huishouden hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm (van alle inwonende mensen van 21 jaar en ouder). 
 • de energiekosten niet zelf betaald.
   

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag 2023 is € 800,- per huishouden. 
De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. 
Gemeenten konden € 500 van de energietoeslag 2023 voor 1 juli 2023 al uitbetalen als zij dit onder de regeling van 2022 lieten vallen. In de gemeente Elburg hebben we dat gedaan. Met de uitbetaling van € 500 in de eerste helft van 2023 konden we huishoudens helpen bij het betalen van hun energierekening en de eindafrekening. Daarom is de energietoeslag nu, na de inwerkingtreding van de Wet Energietoeslag 2023, vastgesteld op een bedrag van € 800.

Controleren gegevens

De gemeente kan zowel bij de ambtshalve toekenning / de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag. 

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft! Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft. 

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing. Als er meer informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen, nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de energietoeslag of moeite om uw rekeningen te betalen? Neem dan contact op met het Sociaal en Financieel Trefpunt.