Parkeerontheffing binnenstad voor bewoners

Wanneer u in de binnenstad van Elburg woont kunt u een parkeerontheffing aanvragen. Per woonadres kunt u 1 ontheffing aanvragen. U kunt meerdere kentekens toevoegen aan de ontheffing. Van deze voertuigen mag maar 1 auto tegelijk in de binnenstad staan. 

Verder gelden er specifieke voorwaarden. 

Parkeerontheffing Aanvragen, Wijzigen of beëindigen

U kunt de parkeerontheffing ook aanvragen op het gemeentehuis, hiervoor moet u een afspraak maken.

Voorwaarden

Voorwaarden

  • De auto staat op naam van de bewoner(s)
  • De eigenaar of houder van de auto/aanhanger woont in de binnenstad van Elburg.
  • U heeft een huis gekocht in de binnenstad.

Kosten

Aanvraag
€ 115,00 - voor een volledig kalenderjaar. Vraagt u de ontheffing in de loop van het kalenderjaar aan dan zal dit bedrag lager zijn. Per maand gaat het bedrag omlaag.

Wijzigen
€ 34,40 - bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe auto heeft gekocht of een kenteken wilt toevoegen aan de ontheffing.
(tarieven 2024)

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na het ontvangen van uw aanvraag. Deze termijn kan de gemeente één keer verlengen. De vergunning wordt in de meeste gevallen binnen 5 werkdagen verleend. 

Aanpak

U heeft voor de aanvraag nodig:
•    Een ingevuld aanvraagformulier.
•    Heeft u een lease- huurauto? 
     o    Een kopie van het lease-/huurcontract toevoegen.
•    Heeft u een auto van uw werkgever? 
     o    Een verklaring van de werkgever toevoegen.

Wijzigen
Krijgt u een andere auto of wilt u een kenteken aan de ontheffing toevoegen? Geef dit aan ons door en vul hiervoor het bovengenoemde formulier in.  

Beëindigen
Verhuist u uit de binnenstad van Elburg of wilt u niet langer gebruik maken van de ontheffing? Na het doorgeven van de beëindiging en na inlevering van de parkeerkaart(en) krijgt u de resterende maanden van het kalenderjaar terugbetaald.