Caravan parkeren op openbare weg

U mag een caravan niet voor langere periode langs de weg parkeren zonder deze te gebruiken. Dit geldt ook voor:

 • een kampeerwagen
 • een camper
 • een magazijnwagen
 • een aanhangwagen
 • een keetwagen

In de gemeente Elburg mag u maximaal drie dagen parkeren zonder ontheffing, met uitzondering van de feestdagen tijdens Winter in de Vesting in Elburg.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw caravan of aanhanger:

 • niet teveel parkeerruimte inneemt; of
 • het straatbeeld niet nadelig beïnvloedt.

Aanvraag

Zo vraagt u een ontheffing aan:

Neem contact op met de gemeente.
U geeft door:

 • waar de caravan komt te staan
 • het soort caravan
 • de grootte van de caravan
 • waarom u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • wanneer u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • hoelang u de caravan op de openbare weg wilt parkeren

Bovenstaande geldt voor alle voertuigen.