Trouwen in het buitenland

Wilt u trouwen in het buitenland? Dan heeft u misschien een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ of ‘ongehuwdverklaring’ nodig. Dit is afhankelijk van het land waarin u trouwt. U vraagt dit na bij de buitenlandse instantie waar u trouwt. U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid persoonlijk aan bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente tel. 0525 - 688 688.

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in de gemeente Elburg ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok.

Kosten

Verklaring van huwelijksbevoegdheid/ongehuwdverklaring: € 29,00. (tarief 2024)

Aanvraag

U heeft de volgende documenten van u en uw partner nodig:

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Afschrift van de geboorteakte.
  • Uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat.

Als u eerder bent getrouwd:

  • Een echtscheidingsakte of een overlijdensakte.

Meer informatie:

Buitenlands huwelijk in Nederland registreren.