Echtscheiding melden

Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.

Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf de melding doen bij de gemeente. Ook uw voormalige partner mag dit doen.

Is de beslissing van de rechter definitief onherroepelijk? Dan moet u de melding binnen 6 maanden doen.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Aanvraag

U of uw advocaat meldt de echtscheiding bij de gemeente. U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar u getrouwd bent.

Aanpak

Om een echtscheiding te melden, heeft u nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking)
  • bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting)