Partnerstad Haselünne

Elburg heeft een partnerstad: Haselünne. Beide zijn voormalige Hanzesteden en organiseren regelmatig samen activiteiten. Hier vindt u informatie over Haselünne en de georganiseerde activiteiten.

Waarom deze contacten?

Na W.O. II hebben veel steden in Europa op initiatief van de Raad van Europa vriendschappelijke betrekkingen met elkaar aangeknoopt. Zo ontstonden de partnerschapsverbanden of jumelages. De contacten met Duitse steden kregen daarbij een extra dimensie. Als we denken aan de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog en onze idealen om zoiets nooit meer te laten gebeuren, is het belangrijk ons daarvoor niet alleen met woorden maar ook metterdaad in te zetten.

Inmiddels is er gelukkig een goede en brede basis ontstaan voor het met elkaar onderhouden van nuttige contacten door diverse vormen van Europese samenwerking.

De eerste contacten

Kaart Elburg-HaselunneIn 1989 besloten de gemeenteraden van de Hanzesteden Elburg en Haselünne in hun officiële vergaderingen een stedenband in te stellen. Haselünne is een gemeente in het westen van Duitsland met ca. 13.500 inwoners. Haselünne ligt aan de rivier de Hase, is gelegen in het Emsland in de nabijheid van de stad Meppen dichtbij de Nederlands-Duitse grens, ten oosten van de gemeenten Emmen en Zwartemeer. De afstand tussen beide gemeenten bedraagt ca. 145 km. 

Diverse activiteiten

In beide steden is een burgercomité actief, waarin vertegenwoordigers zitting hebben uit de verschillende bevolkingsgroepen zoals de sport, het onderwijs, de kerken, kunst, cultuur e.d. 

Vaste, regelmatig plaatsvindende activiteiten zijn bijvoorbeeld:

  • Concerten door leerlingen van de plaatselijke muziekscholen en door enige zangkoren;
  • Activiteiten voor leerlingen uit het Voortgezet onderwijs op het gebied van kunst en geschiedenis (Nuborgh College). Het is een goede zaak dat aan de herdenking van bepaalde gebeurtenissen i.v.m. W.O. II gezamenlijk aandacht wordt geschonken en  in het kader daarvan gerichte excursies  worden georganiseerd. De dagen 9 november (Kristallnacht) en 4 mei zijn daarbij vaste bezoekdata;
  • Contact tussen leerlingen van de  hoogste klassen van een aantal basisscholen in het kader van het project ‘Natuureducatie’, wat een vervolg is van een destijds gehouden boomplantdag;
  • Een jaarlijks bezoek aan elkaar van vertegenwoordigers van de colleges van B & W en de burgercomités;
  • Het bijwonen van de receptie op Koningsdag (27 april) in de Kloostertuin (Elburg) door een deputatie van het gemeentebestuur van Haselünne.

Daarnaast vinden verspreid over het gehele jaar zowel in Elburg als Haselünne allerlei gemeenschappelijke activiteiten plaats waaraan inwoners van beide gemeenten deelnemen. Dat gebeurt zowel op individuele basis, als in groepsverband.

Informatie over contacten

Heeft men belangstelling voor het werk van het burgercomité en wordt misschien een bezoek aan Haselünne overwogen, privé of in groepsverband, dan kan men hiervoor informatie verkrijgen bij het burgercomité, waarvan de leden zonder meer behulpzaam willen zijn bij het voorbereiden van een programma.

Contactpersoon (voorzitter) van het burgercomité:
Gerald Schoots
Email: Gerald-Burgercomité@outlook.com