Blauwe vlag Hanzehaven Elburg

Blauwe VlagDe Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens en die hebben aangetoond schoon en veilig te zijn. 

De Blauwe Vlag is een exclusief eco-label dat wordt uitgereikt aan meer dan 3.500 stranden en jachthavens in ruim 30 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en het Caribische gebied. De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Jachthavens moeten hierbij aan de volgende criteria voldoen:

  • water en kades zijn schoon;
  • goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig;
  • er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater;
  • lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden;
  • reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig;
  • er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers;
  • er is informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu beschikbaar.

Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft geleverd. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede schone  stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens.