Doornspijk

Kerk DoornspijkDoornspijk is een overwegend agrarische gemeenschap. Het is één van de oudste dorpen van de Noord-West Veluwe. In het jaar 800 werd al melding gemaakt van 'Villa Thornspic'. Doornspijk was tot 1974 een zelfstandige gemeente. Belangrijkste bezienswaardigheden zijn: de Nederlands Hervormde Kerk en Huize Klarenbeek.

Doornspijk ligt tussen Elburg en Nunspeet. Oorspronkelijk lag het centrum van de plaats ten noorden van de huidige plaats nabij de Sint-Ludgeruskerk aan de Zuiderzeedijk. Nadat de kerk in 1825 door overstroming en blikseminslag verloren was gegaan werd er een nieuwe kerk gebouwd op grotere afstand van de Zuiderzee tegenover het Erf Klarenbeek. Het centrum van het dorp kwam rond deze nieuw gebouwde kerk te liggen. De Kerkdijk van het huidige dorp naar de plaats waar de oude kerk heeft gestaan vormde oorspronkelijk de verbinding tussen het achterland en de oude kern aan de Zuiderzee.