Vrijwilligersverzekering

Gemeente Elburg heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers in haar gemeente. Het risico voor de vrijwilliger wordt zo goed mogelijk afgedekt. Alle vrijwilligers die woonachtig zijn binnen de gemeente of die vrijwilligerswerk doen voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente zijn verzekerd tijdens de uitvoering van de vrijwilligerswerkzaamheden. Mantelzorgers zijn verzekerd op het onderdeel Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering.

De vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dat houdt in dat u een schade kunt melden als deze niet gedekt is op een andere schadeverzekering (behalve de ongevallenverzekering). Voor eigen bijdragen, eigen risico en terugval in no-claim korting kunt u een aanvraag voor vergoeding indienen.

U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op deze verzekering als u tijdens het klussen in het verenigingsgebouw een ongeval overkomt, of als u schade aan uw auto opdoet tijdens een werkbezoek voor uw vereniging.

Schadeformulier vrijwilligersverzekering (pdf, 23kb)

Kosten

  • De gemeente betaalt de premie.
  • De verzekering heeft maximaal verzekerde bedragen en andere beperkingen.

Aanvraag

  • Het streven is dat uw aanvraag na binnenkomst binnen 4 weken wordt afgehandeld.
  • Wanneer u een schadevergoeding heeft aangevraagd, ontvangt u hier een bevestiging van. Bij een digitale aanvraag krijgt u een bevestiging per e-mail, bij een aanvraag per post ontvangt u een bevestiging per brief.

Kijk voor meer informatie over de Vrijwilligersverzekering op de website van Centraal Beheer