Subsidie landschap en biodiversiteit

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap? Maak gebruik van de provinciale subsidieregeling voor landschap en biodiversiteit.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om houtsingels, hagen, lanen, hoogstamfuitboomgaarden of poelen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het realiseren van kleinschalige recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, bruggetjes, bankjes en picknicktafels.

Voor het herstellen van landschapselementen biedt de regeling ook mogelijkheden wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud bij lanen, hagen of poelen.

Aanvraag subsidie landschap en biodiversiteit

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Het project moet in ieder geval in het buitengebied liggen en mag geen deel uit maken van een erf of tuin.
  • Het bedrag dat nodig is voor het project dient te worden voorgefinancierd.
  • De hoogte van de financiële bijdrage is minimaal € 500,- en maximaal € 5000,- per project.
  • Als de beschikbare subsidie het plafond heeft bereikt wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
  • Informeer vroegtijdig bij de gemeente voor de aanvraag van eventuele vergunningen of ontheffingen.

Bijzonderheden

De uitvoeringskosten kunnen door een provinciale bijdrage voor 75% gesubsidieerd worden. De gemeentelijke bijdrage bedraagt nog eens 15%. Dit houdt in dat de resterende 10% voor eigen rekening komt. De uitvoeringskosten worden vastgesteld aan de hand van daarvoor door de provincie Gelderland gehanteerde normbedragen.

Aanvraag

U kunt de subsidie aanvragen door het formulier 'Subsidie Landschap  en biodiversiteit' in te vullen. Dit kunt u doen met DigiD of met Eherkenning.