Cultuurmakelaar Elburg

De cultuurmakelaar Elburg wil scholen stimuleren om zelf de regie te voeren over cultuureducatie en hun omgeving hierbij te betrekken. Cultuureducatie maakt onderwijs kleurrijk, concreet en kinderen leren erdoor hun grenzen te verleggen.