Verblijfsvergunning aanvragen

Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en woont u niet in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Soms wilt u langer in Nederland blijven. Bijvoorbeeld als u bij uw familie in Nederland wil wonen. Of als u wilt werken of studeren in Nederland.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verblijfsvergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Voor het bezoeken van Nederland korter dan 3 maanden heeft u een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) nodig. Meestal ook een visum. Inwoners van EU/EER-landen en Zwitserland hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart.
 • Misschien wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en hoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd. Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Ook heeft u meestal een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging voor voorlopig verblijf (mvv).

Aanvraag

Zo vraagt u een verblijfsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de IND.
 • U levert aan:
  • uw geldige identiteitsbewijs (uw reisdocument of ander document met daarin uw nationaliteit)
  • als u bent geboren in het buitenland: een (gelegaliseerde) geboorteakte (dit hangt af van uw geboorteland)
  • bent u getrouwd: uw huwelijksakte
  • bent u getrouwd geweest: de echtscheidingsakte of overlijdensakte van uw overleden partner

De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn:

 • een huurcontract, of
 • een eigendomsbewijs, of
 • een verklaring van de hoofdbewoner van het pand