Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af bij de gemeente.  Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

 • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
 • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

Maak uw afspraak

Voorwaarden

Voor de 'verklaring van afstand' geldt:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

 • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
 • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
 • Kinderen van 16 jaar of ouder, moeten zelf een verklaring van afstand afleggen.

Aanvraag

We adviseren u om eerst een afspraak te maken. Bel met de gemeente: 0525-688 688.

Zo legt u een ‘verklaring van afstand’ af:

 • Als u op afspraak komt dan neemt u mee:
  • uw adresgegevens
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit
 • Daarna ondertekent u de verklaring zelf.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan.