Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden en staat u ingeschreven bij de gemeente Elburg? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op. Tijdens het telefoongesprek bekijken we of u aan de voorwaarden voldoet. Als dit het geval is, plannen we een afspraak in.

Bel met de gemeente: 0525-688 688.

Voorwaarden

Op de website van de IND leest u de voorwaarden voor optie en de voorwaarden voor naturalisatie. Het hangt af van uw persoonlijke situatie voor welke procedure u in aanmerking komt.

Kosten

De optieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 217,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 370,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 24,00

Naturalisatie kost:

 • voor u alleen: € 1023,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 151,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • voor u alleen: € 760,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.044,00

(tarieven 2024)

Aanvraag

Als u op afspraak komt dan neemt u mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landen komt).
 • Uw geboorteakte.
 • Bij naturalisatie: het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma).
 • Eventueel aanvullende documenten.
 • U betaalt bij de aanvraag.

Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is het document in een andere taal? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten. Bekijk de uitgebreide informatie over wat voor document nodig is.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. Na de ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Termijn

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw optieverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).