Tijdelijke bewoning (bewoner)

Bent u vanwege een persoonlijke situatie op zoek naar een tijdelijke woonruimte? Op 1 december 2023 is de beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen vakantieparken van de gemeente Elburg in werking getreden. Hiermee biedt gemeente Elburg de ademruimte aan spoedzoekers om tijdelijk een dak boven het hoofd te hebben en op zoek te kunnen gaan naar reguliere huisvesting. Totdat er een structurele oplossing is voor de acute opvang van spoedzoekers, zullen recreatiewoningen op vakantieparken ingezet worden voor tijdelijke bewoning. 

Melding tijdelijke bewoning recreatiewoning

Hieronder staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen als tijdelijke bewoner en een stappenplan voor het aanmelden voor deze regeling. 

Voorwaarden

U komt onder de volgende voorwaarden in aanmerking voor tijdelijk verblijf in een recreatiewoning:

  • U valt onder de doelgroep spoedzoeker, dit houdt in dat u ‘overbrugger’ bent of u zoekt een tijdelijk verblijf vanwege privéomstandigheden zoals echtscheiding, relatiebreuk, huisuitzetting/gedwongen verkoop, schulden, psychische of sociale problemen.
  • U bent meerderjarig.
  • U staat ingeschreven als woningzoekende op www.hurennoordveluwe.nl 
  • U bewoont het verblijf niet langer dan 1 jaar (met mogelijkheid tot eenmalige verlenging van een half jaar). Voor overbruggers is deze periode maximaal 6 maanden.
  • De regeling is bedoeld voor inwoners van regio Noord-Veluwe. De afgelopen 10 jaar bent u minimaal 6 jaar in de Basis Registratie Personen (BRP) van één van de gemeentes in de regio Noord-Veluwe ingeschreven geweest. Of u bent de laatste 2 jaar onafgebroken ingeschreven geweest in de BRP van één van de gemeentes van regio Noord-Veluwe. Of u ontvangt minstens 50% van uw verzamelinkomen uit arbeid of uitkering in de regio Noord-Veluwe.
  • U schrijft zich in in de Basisregistratie personen van gemeente Elburg.

Voor het complete overzicht van de voorwaarden bezoek overheid.nl

Aanvraag

Heeft u een recreatieverblijf op een vakantiepark gevonden? U meldt zich aan bij de gemeente via onderstaand aanmeldformulier.  

Melding tijdelijke bewoning recreatiewoning 

Aanpak

  1. Controleer of u aan de voorwaarden voldoet voor de tijdelijke bewoning.
  2. Neem contact op met de deelnemende parken over de beschikbaarheid van een recreatiewoning op een vakantiepark.
  3. Vul onderstand aanmeldformulier in.
  4. Schrijf u in in de Basis Registratie Personen (BRP) van gemeente Elburg en/of geef uw verhuizing door via www.elburg.nl/verhuizen of bij de afdeling Burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak maken