Samenwerkingspartners

Bedrijvenkring Elburg (BKE)

De BKE behartigt de belangen van de ondernemers in Elburg. Dat kan gaan over voldoende ruimte om te ondernemen en toekomstbestendige bedrijventerreinen, maar de BKE zorgt ook voor kennisdeling en een uitgebreid netwerk. Het is dan ook van belang dat zoveel mogelijk ondernemers zich bij de BKE aansluiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liselotte Vercauteren via secretaris@bedrijvenkringelburg.nl.

Business Club Noord-Veluwe

De Business Club NV is een regionale netwerkclub. De ruim 200 leden komen uit een gebied van Harderwijk tot aan Wezep, met haar hoofdzetel in ‘t Harde. De Business Club NV organiseert 8 keer per jaar een bijeenkomst met sprekers uit de politiek, sport of het bedrijfsleven. De Business Club Academy verzorgt diverse cursussen om kennis en vaardigheden op een laagdrempelige manier bij te spijkeren. Daarnaast kent de Business Club NV een Sports- en Enterprise-programma. Voor meer informatie over deze netwerkclub kunt u kijken op www.businessclubnv.nl.

Gelders Familiebedrijven Gilde

Familiebedrijven zijn van grote waarde voor de economie, maar zij zijn ook kwetsbaar. Door de overlap van functies in familie, eigendom en bedrijf kunnen er kritieke situaties ontstaan op het moment van bedrijfsopvolging, sterke groei of internationalisering. Het Gelders Familiebedrijven Gilde zet zich al jaren in voor Gelderse Familiebedrijven. Zij kunnen er met elkaar in contact komen en kennis en ervaringen uitwisselen. Meer informatie over het Gilde is te vinden op www.geldersfamiliebedrijvengilde.nl.  

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort helpt bedrijven met innoveren, vernieuwend ondernemen en met internationaal zakendoen. Ze geven onafhankelijk, kosteloos en praktisch advies over het op de markt brengen van vernieuwende producten, diensten en processen. Verder begeleidt Kennispoort bij het vinden van financiering, het opstellen van businessplannen en het contact leggen met onderzoeksinstellingen. Meer informatie is te vinden op www.kennispoortregiozwolle.nl.

Verder met MVO via Impact Oost

‘Impact ondernemers’ zijn ondernemers die willen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals een inclusieve arbeidsmarkt of een duurzame samenleving. Om deze ondernemers te begeleiden en verder te helpen is de ondernemersvereniging Impact Oost opgezet. Meer informatie is te vinden op www.impactoost.nl

MoveDigi

In de drukte van alledag lukt het vaak niet om genoeg tijd te besteden aan digitalisering. Terwijl dat uw onderneming zoveel verder kan brengen, niet alleen bij het efficiënter maken van werkprocessen maar ook door online zichtbaarheid en marketing. MoveDigi kan u daarbij helpen. Zij verbinden studenten van Windesheim, Deltion en Landstede met ondernemers om hen verder te helpen met digitalisering. Ondernemers kunnen kosteloos een opdracht indienen. Meer informatie is te vinden op www.movedigi.nl.  

Perron 038

Perron038 is dé plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio. In het open innovatiecentrum in Zwolle wordt gewerkt aan de toekomst van de high tech maakindustrie. Technici en studenten werken samen, onderzoeken en experimenteren om technologische innovaties mogelijk te maken. Perron038 is gevestigd naast het NS-station in Zwolle. Op www.perron038.nl  is meer informatie over deze faciliteit te vinden.


Sectortafels regio Zwolle

Van der Zee Stichting

De Van der Zee Stichting ondersteunt ondernemers en initiatieven die de economie van de Noord-Veluwe stimuleren. Zij biedt o.a. financieringsmogelijkheden aan ondernemers met prachtige ideeën, maar niet voldoende financiële middelen om die dromen in realiteit om te zetten. Ook bij doorstart, tijdelijke liquiditeitsproblemen of groei van het bedrijf kunnen ondernemers een beroep doen op deze stichting. Meer informatie is te vinden op www.vanderzeestichting.nl.  

ZWINC

ZWINC is er voor innovatieve startups. Een bruisende incubator vol ambitie. Hier worden plannen gesmeed, prototypes gebouwd en innovaties op de markt gezet. ZWINC helpt startende ondernemers om van een droom een haalbare business te maken. Het team van ZWINC staat ter beschikking om samen alle fases van groei, tegenslag, succes en lancering door te maken. Voor meer informatie, kijk op www.zwinc.nl