Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten rondom Zwolle. Elburg is sinds 2016 aangesloten. De samenwerking concentreert zich op economische groei: Regio Zwolle wil de 4e economische regio van ons land worden. Er wordt verder samengewerkt op de thema's Bereikbaarheid, Energie, Arbeidsmarkt en Leefomgeving. Binnen deze 'tafels' zijn subgroepen actief die zich richten op agrifood, circulaire economie en duurzaamheid. Meer informatie is te vinden op www.regiozwolle.nl.

Regio Zwolle werkt met een Human Capital Agenda om de arbeidsmarkt flexibel te houden. Het volgen van opleidingen, her- en bijscholing wordt gestimuleerd zodat er voor onze inwoners altijd een passende baan kan worden gevonden. Er is een Ontwikkelfonds in het leven geroepen waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden een beroep op kunnen doen voor vergoeding van hun opleiding. De gemeente Elburg draagt ook bij aan dit Ontwikkelfonds. Inmiddels hebben al vele bedrijven en inwoners met succes een beroep gedaan op dit fonds voor een vergoeding van hun opleidingskosten. Meer informatie hierover is te vinden op www.upgradejezelfregiozwolle.nl (voor werkgevers) en www.groeivooruitregiozwolle.nl (voor werknemers en werkzoekenden).

Voor ondernemers die vragen hebben over hun bedrijfsvoering is in Regio Zwolle Kennispoort beschikbaar. De adviseurs van Kennispoort ondersteunen en begeleiden ondernemers met vragen over innovatie, internationalisering en financiering. Kennispoort stimuleert vernieuwende ideeën met praktijkvoorbeelden, kennis en contacten. Meer informatie over de diensten van Kennispoort vindt u op www.kennispoortregiozwolle.nl. Voor de Elburgse ondernemers is Lyanne Flikkenschild de contactpersoon: lyanne@kennisporrtregiozwolle.nl