Scholing via Ontwikkelfonds

Het ontwikkelfonds ondersteunt werkgevers met een bijdrage voor bij- of herscholing van werknemers. Ook ZZP-ers kunnen hier gebruik van maken.

logo Upgrade jezelfEen financiële stimulans voor de opleiding van werknemers en werkzoekenden.

De Regio Zwolle wil werken aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt. Het Ontwikkelfonds, waaraan ook de gemeente Elburg bijdraagt, is door hen opgezet om werkgevers en werkzoekenden financieel te ondersteunen bij het her-, bij- en omscholen van hun medewerkers. Daarmee zorgen we voor een betere beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van onze arbeidsmarkt.

Route 1: als een samenwerkingsverband

Samen met andere werkgevers uit uw sector stelt u een activiteitenplan op waarin is vastgelegd hoe u wilt investeren in uw personeel. Dat kan ook samen met andere partners, zoals een onderwijsinstelling of maatschappelijke organisatie. Vanuit het Ontwikkelfonds is een subsidie van maximaal 50% van de opleidingskosten beschikbaar, met een maximum van € 100.000.

Route 2: als individuele werkgever

Als werkgever kunt u een bijdrage van max. 50% vragen voor de kosten van her-, bij- en omscholing van uw medewerkers. De bijdrage is minimaal € 1.000 en maximaal € 2.500 per werknemer, met een maximum van € 25.000 per bedrijf.

Route 3: als werknemer of werkzoekende

Als individuele werknemer of als werkzoekende kun je ook een aanvraag bij het Ontwikkelfonds indienen. Nadat een gesprek heeft plaatsgevonden met een loopbaancoach kan 100% van de opleidingskosten worden vergoed tot een maximum van € 5.000.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over deze vergoedingen is te vinden op www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle. Let op: de aanvraag moet worden ingediend voor de start van de opleiding! Op deze website zijn ook de aanvraagformulieren te vinden. Die zijn niet ingewikkeld: binnen een kwartiertje heeft u de aanvraag ingediend!

Mocht u hierover vragen hebben of begeleiding willen bij het invullen van de aanvraag, dan helpen Nickie de Vries en Moniek Bom u graag. Zij zijn te bereiken via contact@upgradejezelfregiozwolle.nl.

Een voorbeeld in de praktijk

Wethouder Henk Wessel gaat op bezoek bij KGS Diamond in Elburg. Wij als gemeente zijn één van de 20 deelnemers aan Upgrade jezelf. KGS Diamond heeft gebruik gemaakt van het ontwikkelfonds Regio Zwolle en een vergoeding gekregen voor het bijscholen van medewerkers.

Marieke de Jong vertelt waarom zij investeren in een leven lang ontwikkelen en hoe makkelijk het was om een subsidie aanvraag te doen.

Ontdek hoe KGS hier gebruik van heeft gemaakt en wat Upgrade jezelf voor jou kan betekenen! Bekijk de video van Upgradejezelf of ga naar www.upgradejezelfregiozwolle.nl.