Personeel en arbeidsmarkt

Bent u op zoek naar personeel? Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen of bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Daar helpen we u graag bij.

Bent u op zoek naar personeel? Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen of bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? 
Durft u af en toe buiten de gebaande paden te denken wanneer het gaat om passend personeel? 
De gemeente Elburg wil de kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen we alleen samen met werkgevers, daarom bieden we werkgeversdienstverlening.

Aanpak werkgeversdienstverlening

De gemeente Elburg heeft een werkmakelaar en contactpersoon voor de werkgeversdienstverlening. Zij fungeert als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven in de regio op het gebied van arbeidsbemiddeling. Zij adviseert bedrijven en organisaties op het gebied van werkgeversdienstverlening en informeert naar de wensen en behoeften van (potentiële) werkgevers.
Daarnaast legt en onderhoudt de accountmanager contacten met bedrijven in Elburg en omstreken, met als doel het binnenhalen van vacatures waar uitkeringsgerechtigden op geplaatst kunnen worden.

Contact met de werkmakelaar

Heeft een vacature, stageplek of leerwerkplek? Neem dan contact op met Nelleke Engeltjes. Zij is op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar op 06-51050878 of per email: nelleke.engeltjes@elburg.nl.

Werkgeversservicepunt

De werkmakelaar maakt onderdeel uit van het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle (WSP). WSP is het platform van Werkbedrijf Regio Zwolle, de netwerkorganisaties van 14 gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisatie, UWV en onderwijs. Samen werken zij aan een transparante arbeidsmarkt en een optimale werkzoekenden- en werkgeversdienstverlenging om alle talenten in de regio te benutten. Het platform is bedoeld om te informeren, motiveren en inspireren, en is er voor iedereen die bij het creëren van banen betrokken is. 

Financiële voordelen werkgevers

Om het voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, stelt de overheid diverse regelingen beschikbaar. 
Zo zijn er premiekortingen beschikbaar voor drie doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak. Wilt u weten of u recht heeft op premiekortingen als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt?  Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Neemt u een werknemer in dienst met een arbeidsbeperking, die niet in staat is het minimumloon te verdienen? Bijvoorbeeld omdat hij/zij veel minder productief is dan een werknemer zonder handicap? Dan kunt u loonkostensubsidie krijgen. Meer informatie vindt u op de website van het UWV of kijk op de website van de Rijksoverheid

Komt u er niet uit? De werkmakelaar kan u ook hierbij helpen.