Hoge energiekosten

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. De rijksoverheid heeft daarom een aantal regelingen ingesteld om het grootste deel van het mkb te helpen.

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. De rijksoverheid heeft daarom een aantal regelingen ingesteld om het grootste deel van het mkb te helpen.

Energie prijsplafond voor kleinverbruikers

In 2023 krijgt u hulp bij het betalen van de energierekening van uw bedrijf. Dit in de vorm van een prijsplafond. Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Op uw energierekening ziet u of u een aansluiting heeft als kleinverbruiker. U kunt dit ook navragen bij uw netbeheerder. Het gaat hier meestal om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. De regeling is gelijk aan het prijsplafond op energie voor alle huishoudens. 

 • Wie: kleinverbruikers met hoge energiekosten.
 • Periode: vanaf 1 januari 2023.
 • Plafond gas: maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor het verbruik boven dit plafond betaalt u het tarief zoals opgenomen in uw energiecontract.
 • Plafond elektriciteit: maximale tarief € 0,40 per KWh tot een verbruik van 2.900 KWh. Voor het verbruik boven dit plafond betaalt u het tarief zoals opgenomen in uw energiecontract.

Meer informatie over het prijsplafond.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

Voor de zogenoemde energie-intensieve mkb’ers is er de landelijke regeling TEK: Tegemoetkoming Energiekosten-regeling. De regeling is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat uit een deel van de kostenstijging in dit jaar en in 2023. De regeling is bedoeld om ruimte te geven om een bedrijf te verduurzamen of het bedrijfsmodel te veranderen om de hoge energieprijzen in de toekomst terug te verdienen.

 • Voor MKB-ondernemingen (check via mkb-toets) ingeschreven bij KvK.
 • Uw energiekosten zijn minimaal 7% van uw omzet - dit wordt berekend door:
  • Het gas- en elektriciteitsverbruik via het standaard jaarverbruik en de jaarafname. Dit is een nauwkeurige verwachting van het verbruik van het komende jaar. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. De peildatum is 1 januari 2023;
  • Er wordt gerekend met een modelprijs van € 2,41 per m3 voor gas en € 0,59 per kWh voor elektriciteit. Met deze prijzen wordt de energie-intensiteit van uw organisatie berekend;
  • Uw jaaromzet. Dit wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022.
 • U kunt de TEK van het eerste kwartaal 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022 aanvragen.
 • De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u binnen een week 50% van de maximale subsidie als voorschot.

Meer informatie over de landelijke regeling TEK vindt u op de website: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek

Borgstelling MKB-kredieten uitbreiding: BMKB-Groen regeling

Het kabinet maakt extra geld vrij voor verduurzaming van het mkb met de BMKB-groen regeling. U gebruikt deze regeling voor investeringen waarmee u uw bedrijfspand of bedrijfsmiddelen verduurzaamt. U krijgt een borgstelling tot maximaal 67,5% van een krediet dat u aanvraagt om te verduurzamen. De overheid staat garant voor dit percentage. U kunt daardoor bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand krijgt. Zodra er meer informatie over deze regeling bekend is, vullen wij dit aan op deze pagina. Er bestaat al een Borgstelling MKB-kredieten. Deze regeling staat nog open tot 1 juli 2023.‚Äč

Meer informatie over hoge energiekosten