Inkoop en aanbesteden

Inkoop en aanbesteden

  • De gemeente Elburg stelt alle relevante informatie over inkoop hier beschikbaar.
  • Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Inkoopbeleid en voorwaarden

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Elburg inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offerte en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Inkoopsamenwerking ISNV

  • Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit koop de gemeente Elburg regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam “Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)”.
  • Het Inkoopbeleid en de Inkoopvoorwaarden van de gemeente Elburg en de ISNV zijn in 2017 opnieuw vastgesteld.
  • Bekijk het Inkoopbeleid (pdf, 1Mb) en de toegepaste Inkoopvoorwaarden (pdf, 194kb).

Klachten over aanbestedingen

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet is de mogelijkheid ontstaan voor een ondernemer om een klacht in te dienen over een concrete aanbesteding. De gemeente Elburg hanteert bij klachten over aanbestedingen de klachtenprocedure van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.

U kunt de procedure opvragen via de website van de ISNV.

Lopende en toekomstige aanbestedingen

De gemeente publiceert haar grotere aanbestedingen op www.tenderned.nl. Geïnteresseerden kunnen zich hier gratis aanmelden. De diensten, leveringen en/of werken waarbij de gemeente voornemen heeft deze gezamenlijk aan te besteden zijn opgenomen in de inkoopkalender van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.  

Informatie en contact

Voor vragen over het inkoopbeleid en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de coördinator Inkoop, via inkoop@elburg.nl of telefonisch via tel. 0525 - 688 688.