Bedrijventerrein Broeklanden - Elburg

Bedrijventerrein Broeklanden is de nieuwste bedrijfslocatie van Elburg. Het bestaat uit twee delen: Broeklanden I en Broeklanden II.

Broeklanden I

Broeklanden I is 6,5 hectare groot en inmiddels helemaal uitgegeven. Ruim 20 bedrijven hebben op dit bedrijventerrein een plek gevonden om verder te groeien en zich te ontwikkelen. Door het handhaven van een goede beeldkwaliteit wordt het representatieve karakter bevorderd, wat zorgt voor een aantrekkelijke werkomgeving. De actieve rol van parkmanagement zorgt ervoor dat dit terrein ook in de toekomst zijn waarde behoudt.

Broeklanden II

Voor de uitgifte van Broeklanden II zijn de voorbereidingen in volle gang. Op dit deel is 4,9 hectare bestemd voor bedrijvigheid. Voor een zorgvuldig, doelmatig, gestructureerd en transparant uitgifteproces zijn uitgiftecriteria vastgesteld. Daarin is aangegeven hoe de selectie van geïnteresseerde bedrijven plaatsvindt en hoe het uitgifteproces verloopt. Bekijk de uitgiftecriteria bedrijventerrein Broeklanden II en het informatieboekje uitgifte kavels Broeklanden II (pdf, 1Mb).

Ligging

Bedrijventerrein Broeklanden ligt aan de oostkant van de kern Elburg/Oostendorp en wordt begrensd door de Oostelijke Rondweg, de Zuiderzeestraatweg Oost, de gemeentegrens met Oldebroek en de Eekterbeek.

Meer informatie over beschikbare kavels

Voor informatie over de uitgifte van kavels op Broeklanden II kunt u contact opnemen met Monique de Mul via 0525-688 688 en monique.de.mul@elburg.nl.