Bedrijfskavel van de gemeente kopen

Wanneer u een bouwkavel voor de bouw van een bedrijfsopstal wilt kopen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Op een bouwkavel kunt u een bedrijf bouwen. De gemeente regelt de uitgifte van bouwkavels die bij haar in eigendom zijn.

Voorwaarden

Het door u gewenste bouwplan moet voldoen aan de voorwaarden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat onder andere wat en hoe u mag bouwen. De gemeente moet uw bouwplan goedkeuren. Daarnaast moet het voldoen aan het beeldkwaliteitsplan en andere bouwregelgeving.
Omdat er weinig ruimte in de gemeente Elburg beschikbaar is, ook voor bedrijven, is het belangrijk om de ruimte die er is zo goed mogelijk te benutten. De gemeente wil dan ook weten of de ruimte die u nu met uw bedrijf inneemt beter kan worden gebruikt, zodat u geen of een kleinere nieuwe kavel nodig heeft.

Aanvraag

U neemt contact op met de gemeente. Voor de uitgifte van bedrijfskavels is Monique de Mul de contactpersoon. Zij is te bereiken via monique.de.mul@elburg.nl. De gemeente geeft de bedrijfskavels uit.

Aanpak

  • U vult het Interessefomulier bedrijfsgrond zo compleet mogelijk in. Wanneer er een passende kavel beschikbaar is wordt er contact met u opgenomen.

Interesseformulier bedrijfsgrond

  • Als u instemt met de aangeboden kavel sluit u een reserveringsovereenkomst met de gemeente. Deze overeenkomst is 12 weken geldig.
  • In deze 12 weken bereid u het bouwplan voor dat resulteert in een goedgekeurd schetsontwerp. Ook zorgt u voor voldoende financiering om de kavel te kunnen aankopen. De reserveringsovereenkomst kan eenmalig worden verlengd met 14 weken tegen vooruitbetaling van 5% van de koopsom.
  • Na goedkeuring van het schetsontwerp sluit u een koopovereenkomst met de gemeente voor de kavel.

Bezwaar en beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.