Ouderlijk gezag en voogdij

Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Heeft geen van de ouders het gezag, dan wijst de rechter een voogd aan.

Gezamenlijk gezag door erkenning

Sinds 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 is geboren.

Ouders geen gezag: voogdij

Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind? Dan is er sprake van voogdij.

Kosten

Het aanvragen van gezamenlijk gezag is gratis.

Aanvraag

Gezamenlijk gezag kunt u aanvragen via Rechtspraak.nl.