Kind erkennen en naam kiezen

Door een kind bij de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind.

 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. 
 • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Als u een kind erkent, kan het zijn dat u ook meteen het ouderlijk gezag heeft. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.
Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind.

Maak uw afspraak

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:
 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:
 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen.
Erkenning kind voor de geboorte
 • Erkent u uw kind voor de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Toestemming erkenning ongeboren vrucht (pdf, 91kb)

Kosten

De erkenning van een kind kost u niets. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 16,60. (tarief 2024)

Aanpak

 • Kom voor of na de geboorte van uw kind naar de gemeente. Dit kan in elke gemeente in Nederland. 
 • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moet de moeder ook aanwezig zijn.
 • U neemt mee:
  • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet aanwezig is.

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind ook toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente. Of door schriftelijk toestemming te geven.