Aanvraag Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Bij deze aanvraag moet u een bijlagen meesturen. Sla deze vooraf op op uw computer, voordat u start met het invullen van uw aanvraag. 

Bijlagen mogen niet groter zijn dan 10Mb.

  • Recente bankafschrift(en) van de laatste 3 maanden van u (en uw partner).
  • Uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning.
  • Een overzicht van uw vermogen en boekhouding (cijfers van de laatste 3 jaren voor gevestigde ondernemers)..
  • Uw bedrijfsplan (starter).
  • Indien er sprake is van een vennoot, dient u ook gegevens over de vennootschap aan te leveren.