Aanvraag nadeelcompensatie

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om vergoeding van schade, die is veroorzaakt door bijvoorbeeld een handeling of besluit van de gemeente Elburg. 

De schadevergoeding wordt ook wel nadeelcompensatie genoemd. Regels over nadeelcompensatie door de gemeente Elburg en de aanvraagprocedure staan in de Verordening nadeelcompensatie Elburg, en op de gemeentelijke website. Voor meer algemene informatie over nadeelcompensatie, zie de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): 

De bedoeling van dit formulier is om de procedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Wij vragen u om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en alle benodigde bijlagen mee te sturen. Het is mogelijk dat de behandelaar van deze aanvraag vervolgens contact met u opneemt voor aanvullende informatie.

De aanvraag is niet eerder compleet dan na betaling van een bedrag van € 500,00 zoals genoemd in artikel 2 Verordening nadeelcompensatie Elburg.

U kunt aan dit formulier geen rechten ontlenen. 

Uw persoons- en bedrijfsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor het bovenstaande doel worden gebruikt.