Koninklijke onderscheiding voorstelformulier - digitaal

Gegevens decorandus (voorgestelde persoon)
Geslacht
* Indien bekend namen voluit invullen
** Indien van toepassing voor naamsgebruik
*** Indien decorandus in loondienst is dient een verklaring van de werkgever te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen verlening van een koninklijke onderscheiding. De verklaring van de werkgever mag worden vervangen door een mededeling in het advies van de burgemeester dat hem uit contact met de werkgever is gebleken dat deze tegen decoratie geen bezwaar heeft.