Meldpunt klachten verhuurders

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals een te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens de regels? Dan kunt u dit bij ons melden en ons eventueel vragen daar tegen op te treden.

De gemeente kan de verhuurder een waarschuwing of een boete geven.

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een woning huurt of wilt huren van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders;
 • u een buitenlandse werknemer bent die een woonruimte huurt.

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de klachtencommissie van de woningcorporatie. Die neemt de klacht in behandeling.

Problemen die u kunt melden

Dit meldpunt is niet bedoeld voor klachten over huurprijs en onderhoud. Ga hierover eerst in gesprek met uw verhuurder. Als u er samen niet uitkomt, kunt u naar de Huurcommissie.

U kunt een melding bij ons doen in de volgende situaties:

 • U wordt gediscrimineerd op basis van uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat;
 • De verhuurder heeft geen duidelijk selectieproces en objectieve selectiecriteria en geeft geen reden voor de keuze van de nieuwe huurder;
 • U wordt geïntimideerd of bedreigd door uw verhuurder. Dat kan fysiek, verbaal of schriftelijk gebeuren;
 • Uw verhuurder wil het huurcontract niet schriftelijk vastleggen;
 • Uw verhuurder heeft u geen schriftelijke informatie gegeven over:
  • uw rechten en plichten;
  • de hoogte van de borg en wanneer en hoe u die terugkrijgt;
  • de servicekosten (vooraf) en een afrekening (aan het eind van elk jaar);
  • de contactgegevens van de persoon waar de huurder terecht kan bij vragen over de woning;
  • de contactgegevens van dit meldpunt.
 • Uw verhuurder vraagt een borg die meer is dan 2 maanden kale huur;
 • De verhuurbemiddelaar vraagt bemiddelingskosten aan u.

Als u een buitenlandse werknemer bent, dan kunt u ook in de volgende situaties een melding doen:

 • Uw huurcontract en arbeidscontract zijn in hetzelfde document vastgelegd; dit mag namelijk niet. Dit geldt alleen voor contracten die zijn afgesloten vanaf 1 juli 2023;
 • Uw verhuurder heeft de schriftelijke informatie zoals hierboven genoemd, niet gegeven in een taal die u begrijpt.

Een melding doen

Een melding doen is gratis. U kunt uw melding doen op het volgende emailadres: gemeente@elburg.nl. Doe dat onder vermelding van het onderwerp ‘huurklacht’. Dan weten we zeker dat uw klacht bij de juiste persoon terecht komt.

U kunt een melding eventueel anoniem doen. In dat geval kunnen wij u niet informeren over wat we met de melding doen. Wel heeft u altijd een emailadres nodig om een melding te doen.

Wij kunnen niet alle meldingen controleren of oplossen. Soms moeten we een dossier maken en dat kost tijd. Goede, uitgebreide meldingen zijn daarom belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en met goede informatie pakken wij altijd op.

Na uw melding

Wij proberen de melding zo snel mogelijk op te pakken. Hoe lang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Wij bespreken met u hoe wij de situatie aanpakken.

Als uw verhuurder inderdaad de regels heeft overtreden, dan kunnen wij de verhuurder verplichten zich aan de regels te houden. Ook kunnen wij de verhuurder een boete geven.