Gevonden of verloren voorwerpen melden

Als u een voorwerp heeft gevonden, kunt u dit melden bij de gemeente.

Gevonden of verloren voorwerp melden

Het is ook mogelijk om een gevonden of verloren voorwerp persoonlijk te melden op het gemeentehuis in Elburg. Let op: Voor fietsen die hinderlijk in de weg staan of zijn achtergelaten in de openbare ruimte gelden andere regels. Deze vallen NIET onder gevonden of verloren voorwerpen. Deze kunnen worden aangemeld bij de gemeente via 0525 688 688 of gemeente@elburg.nl.

Aanvraag

U kunt uw gevonden of verloren voorwerp online melden bij de gemeente.

Bewaren gevonden voorwerp

U kunt kiezen of u het gevonden voorwerp op het gemeentehuis aanbiedt om te bewaren of dat u het gevonden voorwerp zelf bewaart. De termijn dat u het moet bewaren is tenminste 3 maanden. Als de geschatte waarde van het voorwerp meer dan € 450,- is, moet u het voorwerp tenminste 1 jaar bewaren.

Aangifte bij politie of niet?

Diefstal is en blijft een politiezaak. In geval van diefstal van uw eigendommen moet u naar het politiebureau om daar een proces-verbaal van vermissing te laten opmaken. Is uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart verloren of gestolen? U hoeft niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. U kunt bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. U kunt dan ook direct een nieuw document aanvragen.