Bouwwerk slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. 

U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen, bijvoorbeeld bij monumenten. Kijk dan op de pagina monument slopen.

U doet de melding of de vergunningaanvraag via het

Omgevingsloket 

Kosten

In de tarieventabel bij de legesverordening 2024 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Bijzonderheden

  • Soms moet u eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Dit is nodig als de sloop nadelig is voor beschermde planten- en diersoorten, zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren. Kijk voor meer informatie op de website www.gelderland.nl
  • Heeft u een monument dat u wilt slopen? Kijk dan op de pagina monument slopen.
  • Hebt u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag om omgevingsvergunning.

Aanpak

Bij het meldingsformulier moet u de volgende documenten meesturen:

  • een tekening van wat u gaat slopen
  • een asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau

In bepaalde gevallen wordt er nog om andere onderzoeken gevraagd.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint.