Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u meestal een sloopmelding doen. 

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Omgevingsloket

Voorwaarden

  • Een particulier mag maximaal 35 m² asbest zelf verwijderen. Klik hier voor de voorwaarden/aanpak.
  • Bedrijven en particulieren (in overige gevallen) moeten altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Aanpak/voorwaarden zelf verwijderen asbest

  • Het gaat om minder dan 35 m2 asbest golfplaten die op een woonhuis, aanbouw of schuurtje liggen (het gebouw heeft dus geen bedrijfsfunctie).
  • De golfplaten zijn geschroefd, niet gespijkerd of gelijmd. U kunt ze verwijderen zonder ze te beschadigen.
  • De platen zijn in goede staat (dus niet kapot of verweerd), zodat er geen asbestvezels vrijkomen bij het verwijderen. Zit er mos op het dak? Dat kan betekenen dat het dak verweerd is.
  • Twijfelt u, laat dan een asbestinventarisatie doen. Daaruit komt een advies of u het asbest veilig kunt verwijderen.
  • Bij het zelf verwijderen van asbest mag u geen betaalde hulp inschakelen. Buren of vrienden mogen wel onbetaald meehelpen. Een klusser of bedrijf waarvoor u betaalt, moet aan de wettelijke regels voor het verwijderen van asbest voldoen (onder andere gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen).
  • Het verwijderde en ingepakte asbest dient u uiterlijk binnen twee weken na het verwijderen in te leveren bij de milieustraat.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Aanpak

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint.
De sloopmelding moet vergezeld gaan van een asbestinventarisatierapport.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Omgevingsdienst Veluwe of bel naar 055 – 580 17 05.  'Gaat u binnenkort verbouwen, slopen of renoveren? Wees alert op (verborgen) asbest!' bekijken, hierin wordt een infographic weergegeven waarin u ziet waar de meest voorkomende adbestverdachte toepassingen zijn in en om een woning.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de volgende websites: