Voorwerp op de openbare weg plaatsen

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een voorwerp op de openbare weg (laten) plaatsen.

Voorwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • container
 • steiger
 • hoogwerker
 • (bouw)keet

Aanvraag plaatsen voorwerpen op of aan de weg

 • Als het voorwerp 1 of 2 dagen wordt geplaatst, moet u minimaal een week voor de datum van plaatsing een aanvraag indienen. 
 • Als het voorwerp langer dan 2 dagen wordt geplaatst, moet u minimaal 3 weken voor de datum van plaatsing een aanvragen indienen.

Aan de hand van aangeleverde gegevens kijken wij o.a. naar de volgende zaken:

 • welke veiligheidsmaatregelen de aanvrager moet treffen;
 • of er een omleidingsroute nodig is (door de aanvrager);
 • of er ontheffing nodig is voor bijv. het inrijden van de binnenstad met een voertuig langer dan 9m;
 • of er een ontheffing nodig is voor tegen het verkeer in de locatie verlaten.

Het beoordelen van uw aanvraag kan enige tijd in beslag nemen. Wij beslissen op uw aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na indienen van die aanvraag.

Hoogwerker, kraan e.d. plaatsen op de weg

Het plaatsen van een hoogwerker of kraan waardoor de weg (deels) geblokkeerd wordt moet minimaal 3 weken van tevoren aan ons gemeld worden door het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert en eigenaar is van de kraan.

Aanvraag plaatsen hoogwerker of kraan

In geval van een spoedklus kan de melding telefonisch worden doorgegeven met vermelding van:

 • datum van plaatsing en de tijdsduur;
 • de locatie/adres van plaatsing;
 • wat er geplaatst wordt;
 • adres en telefoonnummer van het bedrijf.

Kosten

Een vergunning voor langer dan 2 dagen kost € 81,30. (tarief 2024)
Een melding voor 1 of 2 dagen is gratis.