Reststroken grond aankopen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een reststrook gemeentegrond grenzend aan uw woonperceel te kopen.

Aanvraag aankoop reststrook grond

Bij het aankoop verzoek dient u een duidelijke tekening toe te voegen waarop de strook grond staat aangegeven en een foto van de huidige situatie. Zorg dat u deze bijlages digitaal hebt opgeslagen. 

Voorwaarden

De gemeente heeft bepaald welke stroken als zogenaamde te verkopen reststroken worden aangemerkt. Daarbij is a.d.h.v. criteria bepaald welke stroken kunnen worden verkocht en welke als openbaar groen gehandhaafd moeten blijven. Indien het een doorgaande groenstrook betreft, geldt de voorwaarde dat alle aangrenzende eigenaren tot aankoop moeten overgaan. 

Kosten

De aankoop vindt plaats tegen een door de gemeente vastgestelde grondprijs per vierkante meter. De bijkomende kosten zijn tevens voor rekening van de koper (notariële- en kadastrale kosten en eventuele belasting)