Huur en Pacht

De gemeente heeft ook gronden in eigendom die zij verhuurt of verpacht. Meestal voor agrarische doeleinden. Als er gronden beschikbaar komen voor verhuur/verpachting, dan maakt de gemeente dit bekend op www.overheid.nl. Iedereen die interesse heeft in de grond kan zich, afhankelijk van de procedure inschrijven.