Bouwkavels

Er zijn diverse woningbouwlocaties en bedrijventerreinen binnen de gemeente Elburg.