Inrit aanleggen

Als u een inrit (ook wel uitrit of uitweg genoemd) wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage.

U moet een omgevingsvergunning hebben voor:

  • inrit maken vanaf de weg
  • de weg veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
  • bestaande inrit veranderen

U kunt de vergunning online aanvragen via het omgevingsloket.

Omgevingsloket Online

U kunt de vergunning ook aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Voorwaarden

  • De inrit is max. 5 m1 breed
  • 1 inrit per perceel/woning

Wij toesten uw aanvraag ook aan Beleidsregel uitwegen gemeente Elburg.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.