Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

De gemeente Elburg hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is.

De gemeente Elburg hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen Door het maken van een melding zal de gemeente Elburg uw melding zoals onderstaand beschreven behandelen.

De gemeente vraagt het volgende van u:

 • Mail uw bevindingen naar info@elburg.nl. Als u uw bevindingen versleuteld wilt mailen maak dan gebruik van het mailadres incident@IBDgemeenten.nl. Versleutel de bevindingen met de PGP-sleutel van de IBD.
 • Geef zoveel mogelijk informatie omtrent de bevinding, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.
 • Indien u contactgegevens achterlaat dan kunnen wij u informeren over de afhandeling en eventueel nadere informatie bij u inwinnen om de afhandeling te versnellen.
 • Dien de melding graag zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot te controleren feitelijkheden die betrekking hebben op de door u gevonden kwetsbaarheid. Vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.

Wat mag u van ons verwachten:

 • Wij sturen u een ontvangstbevestiging.
 • Wij zullen uw melding snel oppakken, zorgvuldig afhandelen en u daarover berichten.
 • Gemeente Elburg behandelt alle meldingen vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens van een melder niet zonder toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • In overleg kan worden bepaald of en op welke manier er over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.
 • Gemeente Elburg deelt de feitelijke informatie over de melding doorgaans met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • Indien u volgens onderstaande stappen te werk gaat, doet de gemeente geen strafrechtelijke aangifte tegen u en spant de gemeente geen civielrechtelijke zaak tegen u aan.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:

 • Het plaatsen van malware op de systemen van de gemeente Elburg.
 • Het zogeheten bruteforcen van toegang tot systemen, behalve wanneer dat noodzakelijk is om te laten zien dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet.
 • Het gebruik maken van social engineering, behalve wanneer dit noodzakelijk is om te laten zien dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet.
 • Het openbaar maken of aan derden doorgeven van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het probleem is opgelost.
 • Het uitvoeren van meer stappen dan nodig om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u ook bijvoorbeeld alleen een directory listing noemen. Het veranderen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de bereikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of diensten worden verminderd (DDoS-aanvallen).
 • Het op wat voor manier dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.